fórum csoport
sport
 
sport
sport
sport
sport

topic

Egy új közéleti


vagye
Remélem ezt nem fogja törölni a moderátor. Nem azzal volt, gondolom a baj korábban sem, hogy volt, hanem, hogy idióták lesilányították. Mivel vann mondanivalóm és nem akarok sporttopicot offolni, megnyitom, hátha megmarad


Inditotta: vagye, 2014. november 28 10:49, péntek Válasz a hozzászólásra
Vissza a fórumokhoz
2/1092 oldal Hozzászólások:
[előző]sport...sport[2]sport[3]sport[4]sport[5]sport[6]sport...sportsport[következő]
Ender Wigginsport2019 szeptember. 20, péntek 08:51 Válasz a hozzászólásra
sport

Ender Wiggin
Sokat segítene, ha az idézett írásnak lennének forrásai. De csak magyar faszbúk posztok vannak, amiket aztán szakbarbár, magyar felsőbbrendűséget propagáló bloggerek átvettek. Kvázi egy értelmetlen körmél az egész.
Szinte minden bekezdésbe bele lehetne kötni, amihez sem ídőm, sem idegem nincs.

Csak pár példa: a sumérok a legelfogadottabb elméletek szerint a ma a Tigris és az Eufrátesz között élő lápi arabokra hasonlítottak. Tehát nem a fehérbőrű szakállas magyarokra, mely leírás mellesleg ráillik kb. egész nyugat- és kelet-európára.

A magyarság eredetét sokan vélték már feldezni sokhelyütt, de bizonyítani senki sem tudta. Elméletek vannak. Aztán ennyi.

Bartók... Az, hogy X %-ban felfedezhetők a török zene elemei a magyarban nem jelenti azt, hogy sumérok vagyunk, csak azt, hogy a török megszállás alatt a magyar zenébe beépültek a török zene elemei. Ugyanez a nyelvre is igaz (szinte minden nyelvben vannak törökből kölcsönvett szavak, de ettől sumér-e minden nyelv?). Ebből egyből a sumérokra asszociálni enyhén szólva csúsztatás.

És persze Bartók állítólagosan nem hozzáférhető kutatásának a lényege: finnugor vagy török-e a honfoglaláskori magyar zene? A sumérokról vajon esik szó benne?

Az ékírás... Ahogy a nyelvi struktúrák, úgy az írás is beleépült olyan népek nyelvébe, írásába, melyek kapcsolatba kerültek a sumérokkal, így a logikus következtetés nem az, hogy minden ékíró és strukturájában hasonló nyelvet beszélő nép sumér eredetű, hanem, hogy közvetlenül vagy közvetve eljutottak a nyelvekbe ezek az elemek.

A tatárlaki lelet szénizotópos kormeghatározása nem elég pontos, kr. e. 5300 - 3000-ig bármikor keletkezhettek, ami éppenséggel nem régebbi, mint a sumér civilizáció, sőt. És érdemes azért figyelembe venni, hogy a leletekkel kapcsolatban nincs abszolút igazság, még mindig vita tárgyát képezik, leginkább, mert előfordulhat, hogy nem is írás, csak rajzok, esetleg a valódi írás imitációi.

Lenormant éppenséggel a "La magie chez les chaldeens et les origines accadiennes" című írásában arra jutott, hogy a sumér nyelv a turánival áll rokonságban (tehát nem konkrétan a magyarral).

Az egész magyar-sumér rokonság Zakár Andrástól ered, és azóta számos cáfolat született (főként, mert a szerinte 55 pontos egyezésre nem adott konkrét példákat), részben magyar nyelvészek bevonásával. A konlúzió pedig az, hogy nem bizonyított sem az uráli, sem az altáji (korábban turáninak hívták utóbbit) nyelvekkel való rokonsága a sumérnak...

Pl. Joseph Halévy, aki beszélt törökül és magyarul is, egyike volt az elfogadottabb nyelvészeknek sumér témában, pl. egyértelműen kizárja a kapcsolatot a magyar/török nyelvvel.

Egyébként a legszebb az egészben, hogy bár a lingvisztika legalább olyan szinten elmélet, mint az archeológia (hiányos bizonyítékokat következtetésekkel interpolálva állítanak fel hipotéziseket), számos nép vallja magát a sumérok örökösének.
sport
Drakosport2019 augusztus. 21, szerda 00:54 Válasz a hozzászólásra
sport
persze, a brit tudósok mind hülyék
amúgy mik a "logikai bukfencek"? azok lennének, amikről még nem hallottál más tudósoktól, és ezért elfogadni sem tudod?
sport
Sverigesport2019 augusztus. 20, kedd 18:47 Válasz a hozzászólásra
sport

Sverige
Nem tudom, de logikai bukfencek tömkelege van a szövegben, amely nem teszi hitelessé a leírtakat...
sport
Drakosport2019 augusztus. 20, kedd 02:11 Válasz a hozzászólásra
sport
te már csak tudod, te akadémikus...
sport
Sverigesport2019 augusztus. 15, csütörtök 14:48 Válasz a hozzászólásra
sport

Sverige
Ez egy jó nagy baromság!
sport
karasport2019 április. 25, csütörtök 14:02 Válasz a hozzászólásra
sport
A brit archeológus professzor döbbenetes állítása a magyarok származásáról… elgondolkodtató!
________________________________________

Sir Leonard Woolley archeológus professzor, aki egész kutatómunkás életét (közel 60 esztendőt) töltött Mezopotámiai ásatásokkal, a következőt mondta:
1939 óta kérelmezem és kérem a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy küldjön nekem egy magyar nyelvészt. A Sumir nyelv – 7000 éves volta dacára – ma is elképesztő egyezéseket mutat a mai magyar nyelvvel. Kutatásaim alapján tudom, hogy pl. nyelvtanát nézve a Sumir nyelv 56 nyelvtani sajátosságából 53 megvan a mai magyar nyelvben.
A török a második legközelebbi a sumirhoz, abban 34 van meg a fentiekből. Míg a török „unokaöcs” fokon áll hasonlóság tekintetében a sumirral. A magyar mondhatni AZONOS, és egyenesági folytatása a sumir nyelvnek. Alapszavakat tekintve több mint 6.000 szógyök egyezik a sumir nyelvből a magyarral.”
Megjegyezném, Sir Leonard Woolley professzor később eljött Budapestre, ahol magánúton megtanult magyarul, mivel soha semmi támogatást kutatásaihoz a Magyar Tudományos Akadémiától nem kapott. Sőt, az MTA elítélte őt, mondván „az MTA soha nem fogja elismerni, hogy a magyar nyelvnek bármi kapcsolata lenne a sumírral.”

Néhány érdekesség:
1.) Embertani szempontból nézve az ún. finnugor népek embertanilag, azaz fajilag MONGOLOID népek. Szakáll nélküli, szőrtelen, sárga bőrszínű, ferdeszemű emberek. A magyar nép szakállas, fehér bőrű, kerek szemű. Azaz embertanilag semmi közünk nincs a finnugor népekhez.
2.) Népzenei szempontból: érdekes módon Bartók Béla Finnországban, Törökországban és Perzsiában végzett népzenei kutatásairól készült magyar nyelvű könyvét a MTA eltüntette még megjelenése idején, és mind a mai napig NEM hozzáférhető Magyarországon!
Ezt a könyvet angol nyelven a New Yorki közkönyvtárban bárki elolvashatja. A magyar ember meglepetéssel olvashatja benne a következőket:
Bartók Béla megállapítása szerint
– a török és magyar népzene 75 százalék,
– a perzsa és magyar népzene 42 százalék,
– a finn és magyar népzene 2 százalék
egyezést mutat.


3.) Nyelvi szempontból:
John Rawlinson a székely rovásírás alapján fordította le a Sumir írást.
Lenormant (francia) kutató megállapította, hogy a mai nyelvek közül a magyar áll a sumirhoz a legközelebb.
Sir Leonard Wolley megállapította, hogy a Sumir nyelv nyelvtanát nézve a Sumir nyelv 56 nyelvtani sajátosságából 53 megvan a mai magyar nyelvben.
A török a második legközelebbi a sumirhoz, abban 34 van meg a fentiekből. Míg a török „unokaöcs” fokon áll, hasonlóság tekintetében a sumirral, a magyar mondhatni AZONOS, és egyenesági folytatása a sumir nyelvnek. A alapszavakat tekintve több mint hatezer szógyök egyezik a sumir nyelvből a magyarral.
Nyelvi szempontból nézve tehát angol, francia tudósok szerint a magyar nyelv mondhatni egyenesági leszármazottja a sumirnak.

4.) Régészeti bizonyítékok
A Tigris és Eufrátesz völgyében végzett ásatások során napvilágra került szobrocskák tanúsága szerint a sumir nép állatai – rackajuh, pulikutya, kuvasz, komondor, ridegmarha kísértetiesen egyeznek a magyar nép állataival, rajtunk, magyarokon kívül SENKI másnak nincsenek ilyen állatai a világon.
Említésre érdemes egy régészeti szenzáció is. Erdélyben, Tatárlakán végzett ásatások során került napfényre több ezer égetett agyagtábla, melyeken sumir írás van, s éveken át tartó kutatások és kísérletek eredményeként a Francia Tudományos Akadémia a következőket állapította meg
1.) Az Erdélyi tatárlaki ásatások során talált táblák 1500 évvel régebbiek, mint az eddig talált legrégebbi Mezopotámiai agyagtáblák. A Francia Tudományos Akadémia ennek alapján kimondja, hogy az emberiség bölcsője és az emberi írásbeliség és kultúra NEM Mezopotámiában, hanem Európában, Erdélyben, kezdődött?
2.) Ezt később a Párizsi Nemzetközi Orientalista Kongresszus is elfogadta, ami igazi világszenzáció volt, amit csak a nevében magyar sajtó, óriási egyöntetű lelkesedéssel ELHALLGATOTT.
Én csak New Yorkban olvastam erről, Pesten a mai napig senki sem hallott erről egyetlen árva szót sem.
Azaz embertani, népzenei, nyelvészeti, és régészeti szempontból nézve, a finnugor elmélet, melyet ellenségeink dolgoztak ki lejáratásunkra, és magyarellenes propaganda céljára, egyszerűen VALÓTLAN elmélet.
Ideje lenne annak, hogy az MTA végre ne magyarellenes tevékenységre költse el a magyar lakosság pénzét.
Példa nélkül áll a világon, hogy egy nemzet tudományos akadémiája arra költi el a nemzet pénzét, hogy nemzetellenes tevékenységet fejtsen ki, rombolván a magyar nemzeti tudatot, hamisítva a magyar történelmet, s hivatkozási alapot nyújt ellenségeinknek (lásd. Trianon. 1920. június 4.)

Emlékeztető: „Jaj annak a népnek, amelynek történelmét az ellenségei írják! (Seneca)
sport
karasport2019 március. 29, péntek 11:14 Válasz a hozzászólásra
sport
A magyarok génállománya és az őstörténetek


A 2000-ben elvégzett Semino-féle, genetikai vizsgálatsorozat, Y-kromoszómás kutatási eredményei szerint:
-A magyar férfiak 60 %-a az EU-19-es – őskőkorszakbeli – ősapa leszármazottja.
-A magyar férfiak további 13,3 %-a az EU-18,
-11 %-a az EU-7,
– és 8,9 %-a az EU-4 ősapa utóda.

Mindez azt jelenti, hogy a jelenlegi magyar férfiak 93,3 %-a négy ősapától ered, és 73,3 %-a már az őskőkorszakban a Kárpát-medencében élt férfiak utódja.” (Dr. Czeizel Endre: A magyarság genetikája 235. oldal, 3. bekezdés.)

További fontos megállapítása volt a Semino-féle vizsgálatnak az, hogy az urali népekre jellemző TAT (EU13+EU14)jelű gén a magyarokból teljesen hiányzik! A honfoglalóknál hét mintából kettő esetben tudták kimutatni ezt a bizonyos Tat markert, ami uráli, vagy ha a jelenleg rendelkezésünkre álló archeogenetikai adatokat veszünk figyelembe, Belső-Ázsiába az ázsiai hunok irányába mutathat.

“2000-ben, a világ egyik legautentikusabbnak elismert folyóiratában, az USA-ban megjelenő Science-ben, Semino és 16 genetikus munkatársa közös közleményt tettek közzé. A magyar népesség vonatkozásában az alábbi megállapításokat tették:

1. A magyar nép ősei a napjainktól számított 40-35 ezer évvel ezelőtt Európában elsőnek megjelent europoid őstelepesek között voltak!!
2. A magyar nép populációgenetikai szempontból ma Európa egyik legkarakterisztikusabban elhatárolható népessége (amire az Eu19 haplotípus – őskőkori genetikai marker, a magyarokban, legmagasabb százalékarányban kimutatható jelenléte utal).
3. A magyar nép legközelebbi – genetikai szinten igazolható – rokonai a lengyel, az ukrán, továbbá a horvát nép. (Mit mondott Zrínyi? Horvát vagyok, tehát magyar! Zrínyi a szkíta jogfolytonosság okán még tudta mit beszél.)

Genetikailag olyan, hogy “indoeurópai” nem létezik. Nincs “szláv” sem, csak “európai”, és értik ez alatt éppen a magyarságra legjellemzőbb haplotípusok csoportjával jellemezhető népeket. A magyar nép genetikailag európai, sőt, “őseurópai”. Természetesen a nyelvünk is és az írásunk is az! Géneket nem lehet “kölcsönözni”, “átvenni”, hamisítani, csak és kizárólag örökölni!

“A recens minták azt mutatják, hogy a 132 magyarországi és 99 székelyföldi férfitól, valamint ugyanolyan 113, illetve 84 nőtől nyert minta összetétele nem különbözik egymástól, és valamennyiüknek jó kilenctizede az európai őslakosságéval egyezik meg.” – olvashatjuk a Magyar Tudomány említett számában. Fontos észrevenni: a székely és a magyar nem különbözik egymástól! Már a honfoglalás- és Szent István-kori Magyarország lakossága is szinte kizárólag biológiailag európai eredetűekből állt.” Az ún. Honfoglalók csak hazatértek őseik földjére, vérrokonaik közé.

Az Eu19 haplotípussal kapcsolatosan megemlítendő, hogy az nem csak Európában fordul elő. Tekintélyes frekvenciákkal találkozhatunk Észak-Indiában, Pakisztánban és Közép-Ázsiában is, ahol egyébként a marker legnagyobb gyakoriságát éri el.
Ezek azok a területek, ahol a szkíta, szaka, sumer, hun, szabír, pártus stb. kultúra kisugárzott és történetileg, régészetileg is kimutatható a jelenléte.

Megállapítható, hogy az őstörténet kutatás egyiptomi, indiai, sumer, ázsiai elemei egy közel 50.000 éves nép, a királyi szkíták, vagy szaknyelven szólva az EU19 haplotipus kulturális epizódjai. Ezért a magyar nem származik sem a sumertól, sem az egyiptomitól, sem az ázsiai népektől, hanem az EU19 génállományú, Őseurópai, ősnép alkotott az említett helyeken civilizációkat, birodalmakat, az adott helyi populációkkal közösen.

Ezért van az, hogy a nagyon szembetűnő azonosságok mellett, karakterisztikus különbségeket mutatnak fel ezek az ősi kultúrák. Az azonosságot az EU19 őseurópai nép alapkultúrája adja, az egyedi ízt, pedig a helyi lakosság kultúrája adja. Ettől különbözik az etruszk, a pelazgtól, a föníciai a sumertól, az indiai szaka az ázsiai huntól, az ír kelta a Kárpát-medencei keltától. Ettől más az egyiptomi, a hurrita, a káld, a méd és a pártus, de az EU19 genetikai és kulturális információs tartalma köti őket össze.


Az Eu19-es haplotípus génfrekvencia térképe Európában Semino és mtsai közleménye alapján. (Ábra: Gáspár R.)

Ahol a lila árnyalat megjelenik, ott az EU19 őseurópai nép tartósan megtelepedett és keveredett a helyi lakossággal, és elvitte magával a gabonát, a sertést, a szarvasmarhát, a kerámiát, majd a kereket, kocsit, lovat, nyerget, nadrágot, zekét, kabátot és nem utolsó sorban a hitvilágot, a vallást, a társadalmi felépítmény mellérendelő, köztulajdonon alapuló szerkezetét. Ezt nevezik ma Szentkorona értékrendnek. Ezért az őstörténet kutatás terén nem a kabátot kell a gombokhoz hozzávarrni, hanem fordítva.

Az Angol régész, Gordon Childe szerint a kőkorban létezett egy azonos műveltségű nép a Mezopotámia, Kárpát medence, Kréta háromszögben. Észrevételeit 1929-ben tette közzé a The Danube in Prehistory c. művében. “A Kárpát medence volt a szarvasmarha európai háziasításának gócpontja, mert a vad őse itt élt a legnagyobb számban. A sertés helyi vad őseinek háziasítását a Kárpát medencéből, főleg a bronzkorból lehet kimutatni.”

A Kárpát medence az őskőkor (a paleolitikum)-tól kezdve Európa legsűrűbben lakott területe volt. A Kárpát medence nemcsak az állatok háziasításának volt az egyik legfontosabb gócpontja, hanem Európa benépesedésének is.

Az új kőkorban (neolitikum) a Kárpát medencében 3 nagy műveltségkör virágzott.
– A KŐRÖS műveltség (i.e. 5.000) kiterjedt Erdélyre, Duna-Tisza közére, valamint a Dunántúl Duna-Dráva szögletére.
– A Nagyalföldön volt az alföldi vonaldíszes edények műveltsége (i.e. 4.000).
– Míg a Dunántúlon a Dunántúli vonaldíszes edények műveltsége (i.e.4.000).
Az utóbbi leletanyaga megtalálható a Bécsi és Cseh medencén keresztül egészen a Rajna vidékig.

H. Würm ( Würm a göttingeni egyetem neves professzora) kutató igazolta hogy a Kárpát medencében a gabonafélék kinemesítése az Őscirokból az i.e. 6.000 – ben már befejeződött.

Állítását igazolják a gabona termesztéséhez szükséges szerszámokat előállító kőipartelepek feltárásai és azok kormeghatározásai Tarcal, Tokaj, és Csitár határában.

A Kárpát medencéből származik
– az epigrafikai és paleográfiai írásrendszer a gyökrendszerű, fraktál ősnyelvvel
– a korong előtti és a korongolt kerámia
– a gabona kinemesítése az őscirokból
– a fémbányászat
– a fémművesség
– a háziasított sertés és szarvasmarha
– az ötvös művészet és a technikai civilizáció alapja a kerék, a kengyel!

Gordon Childe és Fritz Sachermeyr szinte egybehangzóan írják műveikben, az Európai népek tanítómesterei a Kárpát medencei scythák voltak.

Ezért köszönet és hála mindazon őstörténet kutatónak, akik a Kárpát-medencei 50.000.- éves nép történelmét, annak szeletei feltárták, illetve ezen ősnép és más népek közös múltját, az ezen együttműködésből kifejlődő civilizációk “magyar” vonatkozásait feltárták.

forrás: fuksz.hu
sport
karasport2019 március. 29, péntek 10:50 Válasz a hozzászólásra
sport
https://tudatostarsadalom.hu/dns-vizsgalat-eredmenye-magyarok-nem-hont-foglaltak-hanem-hazajottek/
sport
karasport2019 március. 04, hétfő 13:01 Válasz a hozzászólásra
sport
Azért kapcsolódjunk, - nem felejtve a lényeges múltat,- a Kún Béla-i rokonsághoz.
Ők, rövid 133 nap alatt, 599 statáriális gyilkosságot követtek el, hazudva maguknak hatalmat, pénzt, paripát, fegyvert, állítják velük szemben az igazságot ismerők, hogy mind ártatlanok voltak, csak volt valamijük, ami kellett Kun Béláéknak, a "lenin fiuknak" és a véreskezű Szamuelynek, legyen az akkor nem több, mint egy kiló kenyér...
Ezek, Klárika is(!), azok egyenesági leszármazottai.
Ezek a Dobrevék azok, akik a Pápa elleni gyilkos merénylet szervezői is voltak.
sport
karasport2019 március. 04, hétfő 11:42 Válasz a hozzászólásra
sport
"Nyílt levél Dobrev Klárának
Szentesi Zöldi László
2019. február 26. 11:33
Asszonyom!
Közel százötven elektrosokk-kezelést kapott Pákh Tibor a börtönben, különböző orvosoktól, éber állapotban, fájdalmat, áramot ájulásig – így kezdődik Mező Gábor írása a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján. Pákh Tibort verték, sokkolták, kínozták, csak azért, mert 1956-ban a forradalom mellé állt. Nem kímélték viselős feleségét sem, nyomkodták, préselték a hasát, így az újszülött csak pár napot élt. Aztán amikor Pákh Tibor 1971-ben szabadult, már nem lehetett gyerekük.
Önnek asszonyom, lehetett gyermeke. Most öt gyermeket nevelnek. Nem én citálom ide őket, maga emeli közüggyé létezésüket abban a kis kampányvideóban, amellyel szimpátiát igyekszik kelteni maga iránt az uniós választások előtt.
Ön, Önök öt gyermeket nevelnek, de valószínűleg csak most ismeri meg Pákh Tibor történetét. Aki azért nem tudta tovább örökíteni magát, mert Önök azt nem engedték. A maga nagyapja, Apró Antal, a magyar forradalom sírásója és elvtársai gyilkolták meg azt a gyermeket. És Pákh Tibor története csak egy a sok ezer közül. Ilyenkor, a kommunizmus áldozatainak emléknapja körül, amikor odakint zúg a szél, a temetetlen holtak lelkei bolyonganak köztünk, és nem lelnek nyugalmat.
Asszonyom, belegondolt Ön abba, hogy a családja felemelkedését gyilkosságok övezték? Hogy egész életében kedvezményezettje volt annak a rendszernek, amely felszámolta a magyar arisztokráciát, polgárságot, munkásságot, parasztságot, és a csatorna hőseit ültette az asztalfőhöz? Hogy maga és a családja nem a kiválóságuknak köszönhetik szédületes karrierjüket és gazdagságukat, hanem annak, hogy amit megkívántak, azt elvették mástól? Igen, még a ház, amelyben laknak, az is lopott jószág. A magánvagyonuk pedig az ország kifosztásából származik. A hálózatnak köszönhetik társadalmi helyzetüket, nem pedig annak, hogy bármiben káprázatos tehetséget mutattak volna fel.
Asszonyom, azért vannak ott, ahol, mert az Ön nagyapja a magyar nemzet ellen bűncselekményeket követett el. Önök pedig szépen, konszolidáltan folytatták a munkát. Már nem véres kötényben, nem bárddal a kézben, mint Apró Antal, sokkal cizelláltabb eszközökkel. De ettől még bűnösek, ahogyan bűnös az egész pereputtyuk. Bűnös az Ön nagyapja, apja, anyja, és bűnös a férje, Gyurcsány Ferenc is.
Mind ez ideig Ön volt a családjában az egyetlen, akire a hajdani bűnök árnya ugyan rávetült, de a közvélemény előtt nem szaporította azokat. Ön volt az ifjú Michael Corleone, akire a családja és a hivatalosságok is úgy tekintenek, amint aki nem vesz részt a piszkos üzelmekben. Ennek a védettségnek most vége. Mint ahogyan annak a nagyon takaréklángon pislákoló illúziónak is, hogy Ön bármiben különbözne a családtagjaitól. Egyetlen mentsége az lehetett volna, ha magánemberként elrejtőzik a nyilvánosság elől.
Nem tette meg. Most itt áll ebben a kampányvideóban és vádaskodik. Hogy torkig van Orbán Viktor rendszerével. Azzal a kormánnyal, amely a magyar emberek többségének akaratából, szabad választáson kapott bizalmat. Harmadszor, kétharmaddal. Nem elektrosokkal, viselős asszonyok verésével, gyilkosságokkal szerezte meg a hatalmat.
Mellesleg mikor követi meg a magyar társadalmat? Mikor kér elnézést nyilvánosan a több millió polgártól, akiknek a szüleit, nagyszüleit az Ön családja tönkretette? Tulajdonképpen miért kellett kilépnie a vörös szalonból? Hogy képzelte, hogy a maga mögött tornyosuló politikai és gazdasági bűnökkel részt vesz egy demokratikus ország közéletében?
Asszonyom! Ön a személyében, családilag hajszálpontosan megtestesíti mindazt, ami ellen mi, a magyar többség harcolunk. Nem fért a bőrébe, kijött a napra, rendben. Csak arra kérem, ne csodálkozzon, ha a bűn nem marad bűnhődés nélkül. Mert azt talán még Ön is tudja – ha máshonnan nem, olvasmányaiból –, hogy a számlát előbb-utóbb ki kell fizetni. Nem is feltétlenül emberi beavatkozásra gondolok. Ha Önből annyira hiányzik a bölcsesség, hogy kibeszéletlen bűnökkel, súlyos családi örökségével is közszereplést vállal, Isten majd elvégzi a dolgát. Mindig odasújt, ahol a legjobban fáj.
Mert ismétlem: a bűnök nem maradnak büntetlenül. Gyűlnek, gyűlnek, akár nemzedékeken át, átörökítve, feloldatlanul, kibeszéletlenül, aztán váratlanul felrobban minden. Ne áltassa magát: ez biztosan így lesz. Érdemes volt? Nem lett volna jobb csendben, nyugodtan leélni az életét a nagypapa kommunista luxusdíszletei mögött?
Álmélkodunk a bölcsesség teljes hiányán, és Seneca jut eszünkbe: „A megbocsátás a megérdemelt büntetés elengedése.”
Ön lehetetlenné tette a megbocsátást, hát, viselje a következményeket."
sport
karasport2019 február. 19, kedd 09:28 Válasz a hozzászólásra
sport
Aztán ezekből lesznek a jövő "jogászai", ügyvédek, bírók és döntenek becsületes emberek sorsáról is.
Magyar Bálint oktatáspolitikája meghozta a sajátos kis eredményét, de a célja ez is volt, mert a hiányzó alapokat elemiben kellett volna megtanítani nekik. Gondolom, ezeket azonnal föl is vették az ELTE összes karára. Oda is valók!
sport
Vissza a fórumokhoz
2/1092 oldal Hozzászólások:
[előző]sport...sport[2]sport[3]sport[4]sport[5]sport[6]sport...sportsport[következő]
sport
sportVéleményem:
sport
Bejelentkezési név Jelszó
sport
A hozzászólásod
Kérek értesítést, ha válasz érkezik erre a hozzászólásra.
sport
sport
sport sport

sport

sport
sport   sport  

(C) 2019 NETFORUM Kft. Minden jog fenntartva!

Impresszum Médiaajánlat Kapcsolat RSS tájékoztató